South Bay Solutions Europe Sp.z o.o.

Firma South Bay Solutions Europe Sp. z o.o. została utworzona w 2014 r.

Siedziba firmy zlokalizowana jest w Inkubatorze Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS w Jasionce koło Rzeszowa na terenie  Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK Mielec.

Ważnym atutem  lokalizacji firmy jest sąsiedztwo Portu  Lotniczego  Rzeszów-Jasionka  , a także węzłów komunikacyjnych: autostrady A4, drogi krajowej  S19 oraz drogi krajowej nr 9 .

Bardzo ważnym atutem jest  również bliskość wyższych uczelni technicznych: Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego, z którymi firma ma podpisane umowy o współpracy. Stwarza to  możliwości pozyskania dobrze wykształconej kadry pracowniczej oraz możliwości współpracy naukowo-badawczej w celu wdrażania nowych technologii wytwarzania oraz  zwiększania innowacyjności przedsiębiorstwa.

Firma produkuje (przy wykorzystaniu maszyn CNC) precyzyjne elementy i podzespoły wykorzystywane w przemysłach:  lotniczym, medycznym, zbrojeniowym,  wydobywczym.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, niezawodnych obrabiarek CNC i nowatorskich urządzeń pomiarowych najlepszych światowych producentów oraz zaawansowanego oprogramowania do programowania maszyn, zarządzania produkcją i kontrolą jakości, firma jest w stanie sprostać wymaganiom najbardziej wymagających klientów. Firmę cechuje otwartość na  potrzeby klienta. Priorytetem działania firmy jest dostarczenie wyrobów i usług na najwyższym poziomie jakości gwarantującym zadowolenie klienta.

Główną zasadą Zarządu i Pracowników firmy jest "Quality is everyone's responsibility" , czyli "Jakość jest odpowiedzialnością każdego"

W celu wytworzenia najwyższej jakości wyrobów, które będą spełniać wysokie wymagania klientów wdrożyliśmy systemy zarządzania jakością AS9100 ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, oraz OHSAS. Firma posiada system zarządzania ERP.

Firma otrzymała koncesję w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Kod NATO for Defense (2960H).

Firmę tworzą głównie młodzi wykształceni inżynierowie, technicy. Pracownicy otwarci na nowoczesne technologie, kreatywni, ciągle rozwijający swoje umiejętności poprzez szkolenia oraz współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi. Tworzymy dogodne warunki dla pracowników tak, by mogli się rozwijać, systematycznie podnosić swoje kwalifikacje, a także realizować swoje ambicje zawodowe, co w perspektywie przyniesie bardzo wymierne korzyści również dla funkcjonowania firmy.

South Bay Solutions Europe Sp. z o.o. jest członkiem Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza  oraz Wschodniego Klastra Obróbki Metali.

Produkcja firmy skierowana jest głównie na eksport. W celu dywersyfikacji produkcji oraz poprzez fakt działalności w regionie Doliny Lotniczej i Klastra Wschodniego Obróbki Skrawaniem  produkujemy również dla rynku lokalnego i krajowego.