Aktualności

South Bay Solutions Europe Sp. z o.o. na targach Aerospace & Defense Meetings Central Europe – Rzeszów
2017-06-09

W dniach 9-11 maja 2017 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa odbywały się targi Aerospace & Defense Meetings Central Europe – Rzeszów, na które przybyli goście z Polski oraz ponad 20 krajów świata, w tym m.in. z Belgii, Kanady, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Norwegii, Rumunii Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii a także Stanów Zjednoczonych oraz  z Polski. Wśród wystawców była także Firma South Bay Solutions Europe Sp. z o.o.

Dofinansowanie udziału w Targach zostało udzielone ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2020 "Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego", Oś priorytetowa l. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie Przedsiębiorczości.